Oikeudellinen huomautus

parempiarki.fi omistaja on Juha Trading (y-tunnus 3170081-9), Näitä sopimusehtoja sovelletaan Juha Tradingin ja sen asiakkaiden välisessä kauppassa. Juha Tradingin myymien tuotteiden osalta sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Juha Tradingillä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa https://parempiarki.fi/pages/tilaus-toimitus-ja-palautusehdot.

Juha Trading ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestäYlivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, johon Juha Trading ei voi vaikuttaa. Juha Trading on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.